مشاوره سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

اعضاي هيأت مديرۀ مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايۀ‌نوين 

آقاي احمد اشتیاقی، رئيس هيأت مديره (غير موظف)


آخرين مدرك تحصيلي:

 • كارشناسي حسابداري – دانشگاه علامه طباطبایی

گواهي‌نامه‌هاي حرفه‌اي بازار سرمايه:

 • آموزشی پیشرفته سرمایه گذاری در بورس
سوابق حرفه‌‌اي :
 • شرکت لیزینگ اقتصاد نوین- مدیرمالی- 1387-1389
 • شرکت فنرسازی زر-مدیرمالی- 1386-1387
 • شرکت تأمین قطعات ایران خودرو دیزل- مدیرمالی- 1382-1386
 • توسعه سازمان حسابرسی-سرپرست حسابرسی-1370-1382


آقاي  مقصود پورابولي، نايب رئيس هيأت مديره (غير موظف)


آخرين مدرك تحصيلي:

 • كارشناسي حسابداري – دانشگاه مازندران

گواهي‌نامه‌هاي حرفه‌اي بازار سرمايه:

 • گواهي‌نامۀ اصول مقدماتي بازار سرمايه، اوراق بهادار
سوابق حرفه‌‌اي :
 • كارگزاري تأمين سرمايۀ نوين –عضو هيأت مديره و مديرعامل كارگزاري - 1390
 • سیمان قشم- عضو هیأت مدیره- 1387 تاكنون
 • پخش عظیم- کارشناس- 1385-1386
 • کارگزاری رشد پایدار- عضو هیأت مدیره- 1385 تا زمان تبديل
 • توسعه سرمایه‌گذاری پگاه- مدیر مالی و سرمایه‌گذاری- 1383-1385
 • سیمان فارس و خوزستان- مدیر مالی -1371-1383


خانم فيروزه سالا‌ر‌الديني،مديرعامل و عضو موظف هيأت مديره

 آخرين مدرك تحصيلي :

 • كارشناسي ارشد مديريت، گرايش مالي – دانشگاه شهيد بهشتي

گواهي‌نامه‌هاي حرفه‌اي بازار سرمايه:

 • گواهي‌نامۀ مدیریت سبد اوراق بهادار
 • گواهي‌نامۀ تحليل‌گري بازار سرمايه
 • کواهی‌نامة معامله‌گری اوراق تأمین مالی
 • گواهي‌نامۀ اصول بازار سرمايه
 • گواهی‌نامة کارشناسی عرضه و پذیرش

سوابق حرفه‌‌اي :

 • شرکت بهرسان فرآیند دارو-رئیس هیأت مدیره- 1390 تاکنون
 • رايان صنعت آفتاب- رئيس هيأت ‌مديره- 1387- تاكنون
 • شركت كالاي كهكشان‌سير- نایب رییس هيأت‌مديره- 1387- تاكنون
 • تأمین سرمایۀ نوین- مدیر پذیره­نویسی و عرضۀ اولیه- 1386- 1389
 • مؤسسۀ توسعۀ صنعت سرمايه‌گذاري ايران- كارشناس ارشد پژوهشي- 1385-1386
 • دانشگاه آزاد اسلامي- مدرس- 1383-1384
 • شرکت طلایه­داران صنعت فرآیند- كارشناس ارشد بازرگاني و مالي- 1382-1384
 • دانشگاه جامع علمي كاربردي- مدرس- 1381-1383
 • مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران- كارشناس پژوهشي- 1381-1382مديران شركت


مهدی افنانی،‌معاون سرمایه‌گذاری

سوابق تحصيلي :

 • كارشناسي ارشد مديريت مالي – دانشگاه تهران
 • كارشناسي برق و الکترونیک- دانشگاه آزاد اسلامي 

سوابق حرفه‌اي:

 • مدیر عامل شرکت ایستا توان صنعت
سيد علي سيدخسروشاهي، مدير و مشاور واحد مشاور سرمايه‌گذاري


سوابق تحصيلي :

 • كارشناسي ارشد  مديريت مالي، دانشگاه شهيد بهشتي
 • كارشناسي مديريت مالي، دانشگاه تهران
سوابق حرفه‌اي:
 • كارشناس سرمايه‌گذاري در شركت سرمايه‌گذاري صبا تأمين – از سال 88 فروردين ماه 89
 • مشاور مالي و ساختار سرمايه شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو – از سال 88 تاكنون
 • كارشناس پذيرش در شركت كارگزاري بورس كالاي باهنر (از آبان ماه 89 تا اسفند ماه 89 )
 • دبير گروه مديريت مالي انجمن علمي دانشكدۀ مديريت دانشگاه تهران و برگزاري همايش‌ها و جلسات علمي متعدد – سال 1385-1388
 • دبير كل انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشكده مديريت دانشگاه تهران وكسب عنوان پرافتخارترين انجمن‌هاي علمي كشور از سوي وزارت علوم - 1388

مدارك حرفه‌اي:

 • گواهي‌نامۀ اصول مقدماتي بازار سرمايه (اوراق بهادار)
 • گواهي‌نامه تحليل‌گري بازار سرمايه(اوراق بهادار)
 • گواهي‌نامه اصول مقدماتي بازار سرمايه(كالا)


بهرنگ اسدی، مدیر سبد

سوابق تحصيلي : 

 • دانشجوی دکترا تخصصی مهندسی مالی،دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف

مدارک حرفه‌ای: 
 • گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه
 • گواهی‌نامه معامله‌گری بورس کالا
 • گواهی‌نامه معامله‌گری ابزار مشتقه
 • گواهی‌نامه تحلیلگری بازار سرمایه
 • گواهی‌نامه ارزشیابی اوراق بهادار


سارا همتی، مدير مالي و اداري


سوابق تحصيلي :


سوابق حرفه‌‌اي :

حسين پارسا سرشت، مدیر اجرایی صندوق‌ها 

سوابق تحصيلي : 

 • دانشجوي كارشناسي ارشد- مديريت مالي- دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات تهران
 • كارشناسي حسابداري- دانشگاه همدان

سوابق حرفه‌اي: 

 • شركت مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين- كارشناس واحد پذيرش و امور عرضه 1390
 • موسسه گسترش سهام- كارشناس و پژوهشگر بازار سرمايه 1386 تا 1388
 • شركت تعاوني چند منظور آتيه سبز- كارشناس واحد سبدگرداني 1385

مدارك حرفه‌اي:

 • گواهي‌نامۀ اصول مقدماتي بازار سرمايه (اوراق بهادار)


كارشناسان شركت


مجتبي مرتضي‌زاده، تحلیل‌گر واحد مشاورسرمایه‌گذاری  

سوابق تحصيلي :

 • دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري- دانشگاه علامه طباطبايي
 • كارشناسي حسابداري- دانشگاه شهيد بهشتي
سوابق حرفه‌اي:
 • كارشناس واحد پذیرش و امور عرضه - شركت مشاورسرمايه‌گذاري تأمين سرمايۀ نوين
مدارك حرفه‌اي:
 • گواهي‌نامۀ اصول مقدماتي بازار سرمايه
 • گواهي‌نامه تحليل‌گري بازار سرمايه(اوراق بهادار)
 • گواهی نامة کارشناس عرضه و پذیرش
 • گواهی‌نامة مدیریت نهادهای بازار سرمایه


علی گودرزی فراهانی، کارشناس واحد سبدگردانی 

سوابق تحصيلي : 

 • كارشناسي ارشد  مديريت مالي، دانشگاه تهران
 • كارشناسي مديريت بازرگاني، دانشگاه علامه طباطبايي
سوابق حرفه‌اي: 
 • كارشناس سرمايه‌گذاري، شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي- بهار 89 تا پايان سال 1389
 • مدرس مديريت مالی، پارك فناوري دانشگاه تهران - بهار 89 تاكنون
 • عضو هيأت مديره ، شركت كارآفرينان سبز - پاييز 89 تاكنون
 • كارشناس امور مالي و سرمايه‌گذاري ، شركت سرمايه‌گذاري البرز- تابستان و پاييز 88


مدارك حرفه‌اي: 
 • گواهي‌نامه تحليل‌گري بازار سرمايه(اوراق بهادار)


سمیه کلبری، کارشناس واحد مشاورسرمایه‌گذاری

سوابق تحصيلي : 

 • کارشناس ارشد مدیرت مالی، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی
سوابق حرفه‌اي: 

 • كارشناس تحليل‌گري شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي، شهريور 1389كارشناس تحليل‌گري شركت كارگزاري بانك سامان، ارديبهشت 1389 تا شهريور 1389
 • كارشناس پذيره‌نويسي شركت تأمين سرمايه نوين آبان 1388 تا ارديبهشت 1389
مدارك حرفه‌اي: 
 • گواهي‌نامۀ اصول مقدماتي بازار سرمايه


بیان جامعی کارشناس واحد عرضه و پذیرش

سوابق تحصيلي :

 • کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران
 • کارشناسی حسابداری، موسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی علّامه خویی
 • دانشجوی دکترای رشته حسابداری، دانشگاه تهران، پردیس البرز
سوابق حرفه‌ای:
 • کارشناس گروه سارشماری سال 1390
 • تدریس در دانشگاه آزاد بانه و دانشگاه آزاد سقّز 1391-1392
 • حسابرسی، موسسۀ معین مشاور مجرب1389 الی 1391
 • حسابداری، شرکت تعاونی دامداران برزگر شهرستان سقّز
مدارک حرفه‌ای:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه 
 • برنامه نویس زبان HTML 


فرشته قاسمی ، كارشناس واحد سبدگردانی 

سوابق تحصيلي : 

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
سوابق حرفه‌ای:

 • کارشناس واحد پذیرش و امور عرضه، شرکت مشاورسرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین ـ تیرماه 91 تا تیرماه92
مدارک حرفه‌ای:

 • گواهینامة اصول مقدماتی بازار سرمایه


بهاره مهريزي،مدير فن‌آوري اطلاعات 

سوابق تحصيلي : 

 • كارشناسي شيمي محض- دانشگاه آزاد تهران مركز

سوابق حرفه‌اي: 

 • كارشناس فروش – شركت صنايع بهداشتي بو‍ژنه
 • مسئول دفتر مديرعامل-شركت صنايع بهداشتي بو‍ژنه