دی ان ان - دات نت نیوک
بیشتر

تحلیل تکنیکال فملی  -  سه شنبه 09 شهريور 1395

معاملات سهامداران عمده 8 شهریور  -  سه شنبه 09 شهريور 1395

معاملات سهامداران عمده 7 شهریور  -  دوشنبه 08 شهريور 1395

نرخ تورم همچنان کم میشود  -  دوشنبه 08 شهريور 1395

معاملات سهامداران عمده 6 شهریور  -  يکشنبه 07 شهريور 1395

معاملات سهامداران عمده 2 شهریور  -  چهارشنبه 03 شهريور 1395

معاملات سهامداران عمده 1 شهریور  -  سه شنبه 02 شهريور 1395

معاملات سهامداران عمده 31 مرداد  -  دوشنبه 01 مرداد 1395

معاملات سهامداران عمده 30 مرداد  -  يکشنبه 31 مرداد 1395

بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
- سه شنبه 09 شهريور 1395

تحلیل تکنیکال فملی

نگاهی اجمالی بر تاثیر افزایش قیمت های جهانی روی بر سود هر سهم باما 0
- دوشنبه 08 شهريور 1395

نگاهی اجمالی بر تاثیر افزایش قیمت های جهانی روی بر سود هر سهم باما

منابع روی در جهان در حال حاضر در حدود 1.9 میلیارد تن اندازه گیری شده که بخشی از آن ممکن است برای تولید در آینده نزدیک مورد استفاده قرار گیرد
گزارش محاسبه NAV سمگا 0
- چهارشنبه 27 مرداد 1395

گزارش محاسبه NAV سمگا

گزارش محاسبه NAV سمگا
- سه شنبه 19 مرداد 1395

تحلیل تکنیکال اجمالی صنعت پالایشی

گزارش محاسبه NAV وساپا 0
- شنبه 16 مرداد 1395

گزارش محاسبه NAV وساپا

گزارش محاسبه NAV وساپا
بیشتر
روند نزولی تورم تولیدکننده همچنان ادامه دارد 0
- دوشنبه 08 شهريور 1395

روند نزولی تورم تولیدکننده همچنان ادامه دارد

تورم تولیدکننده در مرداد ماه

نرخ تورم همچنان کم میشود 0
- دوشنبه 08 شهريور 1395

نرخ تورم همچنان کم میشود

نرخ تورم همچنان کم میشود
مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت سیمان 0
- شنبه 30 مرداد 1395

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت سیمان

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت سیمان
مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت تولید شوینده 0
- چهارشنبه 27 مرداد 1395

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت تولید شوینده

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت تولید شوینده
مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت خودرو 0
- سه شنبه 19 مرداد 1395

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت خودرو

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت خودرو
مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت انبوه سازی و مستغلات 0
- شنبه 16 مرداد 1395

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت انبوه سازی و مستغلات

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت انبوه سازی و مستغلات
نگاهی بر چشم انداز قیمت های جهانی کامودیتی 0
- چهارشنبه 13 مرداد 1395

نگاهی بر چشم انداز قیمت های جهانی کامودیتی

نگاهی بر چشم انداز قیمت های جهانی کامودیتی
مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت فلزات اساسی 0
- چهارشنبه 13 مرداد 1395

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت فلزات اساسی

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت فلزات اساسی
مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت دارو 0
- چهارشنبه 13 مرداد 1395

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت دارو

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنعت دارو
مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنایع غذایی 0
- يکشنبه 10 مرداد 1395

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنایع غذایی

مقایسه شماتیک سال 94 و 93 : صنایع غذایی 
بیشتر